Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

อีกจุดของโทบิ...ก่อนตอนใหม่จะมาพรุ่งนี้ คลิ๊กด่วน!!!!!

หน้า: << < (4/4)

จิไรยะ เซียนกบ:

จุดอ่อนมันไม่น่ายากนะใช้ความเร็วระดับโฮคาเงะรุ่นที่4เข้าสู่ก็ชนะแล้ว  *attack*

หน้า: << < (4/4)

Go to full version