Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

นารูโตะยังชอบซากุระอยู่หรอครับ

หน้า: << < (4/4)

juppy:

ไปสู่ อวกาศแล๊ว (เหนือระดับการออกทะเล)

apinun:


--- อ้างจาก: juppy ที่ พ. 16 พ.ค. 2012 เวลา 23:28:09 ---ไปสู่ อวกาศแล๊ว (เหนือระดับการออกทะเล)

--- End quote ---

ออกนอกโลกดีกว่า  สั้นๆครับ  *haha* *haha*

นารูโตะบอกว่า  รักซากุระจัง ไม่ยอมเปลี่ยนแปรง(สีฟัน) *shock* *shock*

หน้า: << < (4/4)

Go to full version