Manga Zone > Katekyo Hitman Reborn! TH ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น

ทามไมสคัลมันกลายเปนผู้ใหญ่ได้ละงงข้อผู้รู้บอกที

หน้า: (1/1)

daneil:

ทำไมสคัลกายเปนผู้ใหญ่ได้ละงงข้อผู้รู้บอกทีงงมากตอนแรกเปนทารกยุดีกลายเปนผู้ใหย่ *shock*

Natthakit:

คนที่เป็นผู้สาปอัลโกบาเลโน่ มาปลกคำสาปให้ในยามคับขันครับ

การแข่งนี้อัลโกบาเลโน่จะกลับเป็นผู้ใหญ่ได้คนละสามนาที ^^

หน้า: (1/1)

Go to full version