Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

กระทู้นี้มันอมตะจริงๆ คับบ

หน้า: << < (3/3)

TheEterNalEgo:


--- อ้างจาก: O ที่ อา. 16 ก.ย. 2012 เวลา 01:33:33 ---
--- อ้างจาก: sattkon ที่ อา. 16 ก.ย. 2012 เวลา 01:29:41 ---
--- อ้างจาก: O ที่ ส. 15 ก.ย. 2012 เวลา 17:35:32 ---
--- อ้างจาก: sattkon ที่ ส. 15 ก.ย. 2012 เวลา 16:27:19 ---
--- อ้างจาก: O ที่ ส. 15 ก.ย. 2012 เวลา 16:11:56 ---อีกไม่นานกระทู้นั้นจะเป็นกระทู้อมตะที่ทำลายสถิติจำนวน Comment เยอะที่สุดในบอร์ดนารูโตะตลอดกาลและแซงกระทู้ "วิเคราะห์เชิงลึก ที่มาของสงครามนี้ และความจริงของโทบิ" อย่างราบคาบในอนาคต

--- End quote ---

ผมมิ อาจะเทียบกระทู้ของคุณ undy ได้หรอกครับ  *glad*

--- End quote ---

เปล่าครับ  ผมไม่ได้เทียบกระทู้ของพี่  แต่กระทู้มันจะขยายเองจำนวนกระทู้ขึ้นอยู่กับจำนวนนินจาสาวนะครับ *hoho*  แค่นินจาสาวมี 4 คนยัง 18 หน้า  แล้วถ้ามีนินจาสาว ๆ สัก 10 กว่าคนขึ้นไปจะล้นขนาดไหนหว่า? *haha*

--- End quote ---

มี5 คนครับ  *disappoint*

คุณเมย์ เจ๊เจน คุณเบนซ์ นู๋เหมย และ นู๋มิ้น  *hoho*  *great*

--- End quote ---
*้ัunexplain*  ผมตกสำรวจไปจนได้ครับ

--- End quote ---

 *haha* *haha*

Uchiha Mei:

มันยังมีแตกหน่อย งอกออกมาอีก *disappoint* สาขาย่อยหรือคะ

TheEterNalEgo:


--- อ้างจาก: Uchiha Mei ที่ อา. 16 ก.ย. 2012 เวลา 13:00:58 ---มันยังมีแตกหน่อย งอกออกมาอีก *disappoint* สาขาย่อยหรือคะ

--- End quote ---

 *haha* *haha*

O:


--- อ้างจาก: TheEterNalEgo ที่ อา. 16 ก.ย. 2012 เวลา 16:01:07 ---
--- อ้างจาก: Uchiha Mei ที่ อา. 16 ก.ย. 2012 เวลา 13:00:58 ---มันยังมีแตกหน่อย งอกออกมาอีก *disappoint* สาขาย่อยหรือคะ

--- End quote ---

 *haha* *haha*

--- End quote ---

เหมือนตระกูลฮิวงะครับ   กระทู้นี้มีไว้ปกป้องตระกูล(กระทู้)หลัก

sattkon:


--- อ้างจาก: O ที่ อา. 16 ก.ย. 2012 เวลา 16:26:29 ---
--- อ้างจาก: TheEterNalEgo ที่ อา. 16 ก.ย. 2012 เวลา 16:01:07 ---
--- อ้างจาก: Uchiha Mei ที่ อา. 16 ก.ย. 2012 เวลา 13:00:58 ---มันยังมีแตกหน่อย งอกออกมาอีก *disappoint* สาขาย่อยหรือคะ

--- End quote ---

 *haha* *haha*

--- End quote ---

เหมือนตระกูลฮิวงะครับ   กระทู้นี้มีไว้ปกป้องตระกูล(กระทู้)หลัก

--- End quote ---

ยังหาหลักการมาจนได้  *disappoint*

หน้า: << < (3/3)

Go to full version