Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

ถึง ท่าน Pop เซียนซกมก กรุณาหยุดปล่อยข่าวจากแหล่งข่าวลวงได้แล้วนะครับ

หน้า: (1/1)

S11:

ที่บอกว่าเป็นอุจิวะ โน้นนี้ อย่าเชื่อเลยครับแหล่งข่าวนี้ ให้ถือหลักว่า ถ้าแหล่งข่าวบอกว่าเป็นคนๆอื่นที่ไม่ใช่คาคาชิ ให้ถือเป็นแหล่งข่าวลวงทั้งหมดนะครับ  *number1*

Pop_เซียนซกมก:

....งง *disappoint*

หน้า: (1/1)

Go to full version