Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

1 คำถามโง่ๆจากผม - -

หน้า: << < (10/11) > >>

Monkey D. Jennei:

Clear แล้ว ก็ กลับไปประเด็น โทบิเป็นใคร เค้า ว่ามันคือ มาดาเกะ ล่ะ 555 (บ้าไปแล้วววว) *shock* *shock* *shock*

windyzero:


--- อ้างจาก: Monkey D. Jennei ที่ ส. 04 ส.ค. 2012 เวลา 19:00:41 ---Clear แล้ว ก็ กลับไปประเด็น โทบิเป็นใคร เค้า ว่ามันคือ มาดาเกะ ล่ะ 555 (บ้าไปแล้วววว) *shock* *shock* *shock*

--- End quote ---

ให้เล่นด้วยคนสิเกมนี้  จิบน้ำชาเบาๆ แล้วเกริ่นว่า "ฮิวงะ ฮิซาชิ" *้ั์drinktea*

Monkey D. Jennei:


--- อ้างจาก: windyzero ที่ ส. 04 ส.ค. 2012 เวลา 19:04:36 ---
--- อ้างจาก: Monkey D. Jennei ที่ ส. 04 ส.ค. 2012 เวลา 19:00:41 ---Clear แล้ว ก็ กลับไปประเด็น โทบิเป็นใคร เค้า ว่ามันคือ มาดาเกะ ล่ะ 555 (บ้าไปแล้วววว) *shock* *shock* *shock*

--- End quote ---

ให้เล่นด้วยคนสิเกมนี้  จิบน้ำชาเบาๆ แล้วเกริ่นว่า "ฮิวงะ ฮิซาชิ" *้ั์drinktea*

--- End quote ---
ป๋า win พาออกทะเล อีกแล้ว 555

gedomazo:

ปิดคดีแล้วเหรอฮ้ะ ^^

mint1458:


--- อ้างจาก: Monkey D. Jennei ที่ ส. 04 ส.ค. 2012 เวลา 19:09:15 ---
--- อ้างจาก: windyzero ที่ ส. 04 ส.ค. 2012 เวลา 19:04:36 ---
--- อ้างจาก: Monkey D. Jennei ที่ ส. 04 ส.ค. 2012 เวลา 19:00:41 ---Clear แล้ว ก็ กลับไปประเด็น โทบิเป็นใคร เค้า ว่ามันคือ มาดาเกะ ล่ะ 555 (บ้าไปแล้วววว) *shock* *shock* *shock*

--- End quote ---

ให้เล่นด้วยคนสิเกมนี้  จิบน้ำชาเบาๆ แล้วเกริ่นว่า "ฮิวงะ ฮิซาชิ" *้ั์drinktea*

--- End quote ---
ป๋า win พาออกทะเล อีกแล้ว 555

--- End quote ---
นั่นสินะ *haha* (ช่วงนี้ทำไมบอร์ดมันเงียบๆแฮะ)

หน้า: << < (10/11) > >>

Go to full version