Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

โทบิ...................

หน้า: << < (2/3) > >>

AOAZAZAMENA008@HOTMAIL.CO:

มัน ก้อ มี หลาย คน อ่ะ นะ คัฟ ที่ บอก ว่า โท บิ เปน โอบิโตะ แต่ ผม ว่า มัน ขัด แย้ง กัน อยู่ นะ ถ้าโทบิ เปนโอบิโตะ แล้ว โอบิโตะ รอด ตาย มา ได้ ยัง ไง เปน ไป ได้ ว่า มาดาระ ช่วย มา เพราะ ตอนนั้น เก้าหาง ยัง ไม่ ได้ลุยโคโนฮะ แถม มัน ยัง เปน ก่อน ที่ มาดาระ จะ ตาย ด้วย แต่ ว่า ถึง โทบิ มัน จะเปนโอบิโตะ ผม ยัง มอง ไม่ เหน เลย ว่า โอบิโตะ มัน จะ ครอบ ครอง โลก นิน จา ไป เพื่อ ไร แล้ว มัน รู้ เรื่อง เซียน หกวิถี ซะ ระเอียด ขนาด นั้น ได้ ไง ก้อ อาจ จะ เปน ไป ได้ ว่า รู้ มา จาก มาดาระ แล้ว มาดาระ จะ รู้ มา จาก ใคร อีก ก้อ อาจจะเป็นไปได้ ว่า รู้ มา จาก โทบิ(ในกรณีที่โทบิ ไม่ ใช่ โอบิโตะ แต่ อาจจะ เป็น อีก คน) ดูๆ แล้ว มัน ก้อ ยัง ขัด แย้ง กัน อ่ะ นะ ถ้า ไม่ ใช่ คน ที่ มา จาก ยุค รุ่น ก่อน อะไร เทือก นั้น อ่ะนะ คัฟ ผมคิด แบบ นี้ อ่ะ นะ คัฟ ถ้า ความ เหนผม ไม่ ตรง กับ ทุก ท่าน ก้อ ขออภัย ด้วย

Augustz:

ถ้ามันเปนโอบิโตะขึ้นมาจิงๆ  ถึงตอนนั้นเค้าคงเฉลยอ่ะคับ ว่ามันรอดมาได้ยังไง

แต่ถ้าเปนโอบิโตะจิงๆ ผมคิดว่ามาดาระเปนคนช่วยไว้ เพราะดูแล้วเหมือนมันจะรู้จักกัน  - -

iTheStore:


--- อ้างจาก: Augustz ที่ ศ. 20 ก.ค. 2012 เวลา 17:12:27 ---ถ้ามันเปนโอบิโตะขึ้นมาจิงๆ  ถึงตอนนั้นเค้าคงเฉลยอ่ะคับ ว่ามันรอดมาได้ยังไง

แต่ถ้าเปนโอบิโตะจิงๆ ผมคิดว่ามาดาระเปนคนช่วยไว้ เพราะดูแล้วเหมือนมันจะรู้จักกัน  - -

--- End quote ---

 *number1* ถูกต้องแล้ว โทบิ จะเป็นใคร อ. คงเฉลยเองแหละ และ เนื้อเรื่องมันก็คงจะลงตัวเอง

AOAZAZAMENA008@HOTMAIL.CO:

ใช่ คัฟ ผม ก้อ เหน ด้วย ถ้า มัน เปน โอบิโตะ จริงๆ มัน ก้อ คง จะ ถูกมาดาระ ช่วยมา แล้ว มัน จะ มี จุด ประสงค์อะไร ที่ จะ ต้อง ยึด โลกนินจา เอา ไว้ เพราะ งั้น ผม ก้อ เลย ตัด โอบิโตะ ไป เลย ว่า มัน จะ เปน โทบิ เพราะ โอบิโตะ จริงๆ แล้ว มัน ตาย ไป แล้ว แล้ว มัน ก้อ เอา เนตรวงแหวน อีก ข้าง ก่อน ตาย ให้ คาคาชิ แต่ โท บิ มัน มี 2ข้าง เลย อ่ะ

chainoi:

ลูกเซียนเต๋าก็เป็นไปได้นะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกหลานที่สืบทอดกันมาในสายใดสายหนึ่ง ถ้าเป็นอยา่างนั้นมันอาจจะแก่กว่ามาดาระอีกนะ

หน้า: << < (2/3) > >>

Go to full version