Entertainment Zone > Teen Zone

ประกวด Candy รอบชิง วันที28 นี้ ดาราเพียบ

หน้า: (1/1)

felon:

ประกวด Candy Teen Talent 2012 รอบชิง วันที28 นี้ ดาราเพียบ
วีเจเลโอ ( B.O.Y ) , วีเจภาคย์ – ศรัญย์ ( Bang – Channel ) , ดีเจบาร์จ ( Seed) , ปลื้ม ( VRZO ) , กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
ต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตRookie BB , Candy Mafia , ฮัท และ สต๊อป จาก The Star 8

เซ็นทรัลลาดพร้าว พฤหัส 28 นี้

หน้า: (1/1)

Go to full version