Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

โคโนฮะมารุเนี่ย ใช่ลูกศิษย์รุ่นแรกของนารูโตะรึปล่าวครับ

หน้า: (1/4) > >>

011nb:

อยากรู้อ่ะ

Augustz:

น่าจะนับเปนศิษย์นะคับ หรือไม่ก้แบบ รุ่นน้องเฉยๆ  - -

spirit:

น่าจะเป็นศิษย์นะครับเพราะได้รับวิชาดีหลายวิชาเลยรวมทั้งคาถามหาลันจวญด้วยๆ *hoho* *hoho* *hoho*

Melody:

ผมก็ว่าศิษย์ครับ  *number1* *number1*

iTheStore:

ผมก็ว่าโคโนฮะมารุเป็นศิษย์รุ่นแรกของนารูโตะ และ คาถาแรกที่นารูโตะสอนให้ก็คือ คาถามหาลันจวญ

หน้า: (1/4) > >>

Go to full version