Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

สงสัยเรื่อง กาอาระ อ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อย....

หน้า: (1/1)

เดามั่วมั่ง:

ทำไม.... กาอาระ ถึงมีพลังมากเหมือนตอนยังมี 1 หาง อยู่อ่ะ....
ทั้งๆที่ถูกเทวทูตดึง1หางแล้วตายไปแล้ว.....แต่กาอาระถูกชุบชีวิตเพราะย่าโจ(หางเดี่ยวก็ไม่น่าจะอยู่กับกาอาระแล้ว)
หรือว่า กาอาระ จะได้พลังส่วนนึงของ 1 หางมาบ้างอ่ะ....ใครรู้ช่วยตอบที    *้ัdoubt*


k123:

การะได้พลัง 1 หางบ้างและได้จักกะของแม่ระที่ทิ้งไว้ไห้น่ะ *number1*

หน้า: (1/1)

Go to full version