Sritown.com > ประกาศจาก Sritown.com

โหวตการ์ตูนที่ คุณชื่นชอบ และอยากอ่าน

หน้า: (1/9) > >>

F4:

ลองโหวตกันดูนะ อยากรู้ว่าชอบเรื่องไหนกัน

โพสต์ตอบแค่อันดับ 1 2 3 ก็ได้จ้า

windyzero:

บาคุแมน แล้วก็ นูรารีเฮียน ครับผม

panndora:

• GTO
• Cage of Eden

เค้าอยากอ่านโคนันด้วยแต่คงมะได้ *damage*

zCGz14211:

เนกิมะ นูระ แอร์เกียร์ บาคุแมน โซลอีทเตอร์
จริงๆแล้วที่อยากได้ที่สุดคือเบลเซบับ แต่มันไม่มีในตัวเลือก *disappoint* *disappoint*

F4:


--- อ้างจาก: zCGz14211 ที่ จ. 02 ม.ค. 2012 เวลา 19:32:23 ---เนกิมะ นูระ แอร์เกียร์ บาคุแมน โซลอีทเตอร์
จริงๆแล้วที่อยากได้ที่สุดคือเบลเซบับ แต่มันไม่มีในตัวเลือก *disappoint* *disappoint*

--- End quote ---
โอเช เพิ่มตัวเลือกให้แล้ว  *attack*

หน้า: (1/9) > >>

Go to full version