Manga Zone > Naruto TH นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ แปลไทย

เฉลยแล้ว โทบิ คือใคร หลักฐานแน่น

หน้า: << < (10/16) > >>

นิชหนิง วงอีหยังกะบ่อรู้:

ผมจะให้ทุกคนกันคิดง่ายๆอย่างนี้ครับ
แต่ละครั้งที่ โทบิ บาตเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นด้านขวาใช่ไม่ครับ (ด้านขวาตลอดเลยแหละ)
โทบิโตะ โดนหินทับข้างขวา ใช่ไม่ ด้านขวาน้าจะถูกสร้างขื้นมาใหม่ บาตเจ็บสามาตตัดออกแล้วสร้างใหม่ได้ครับ
เพราะเป็นข้างที่ขาดหายไปตามในเรี่อง ใช่ไม่ ไม่ว่าตอนโดนเทวีสุริยาของอิทาจิที่ทำไว้ช่วยเกะ สู้กลับโคนันจนแขนขาด สู้กลับรุ่นสี่จนแขนขาด แล้วตอนจับลูกน้องดันโชอีก
ทั้งหมดที่ทิ้งไปแล้วสร้างใหม่คือด้านขวาทั้งนั้น อันนี้ว่าจะเอามาอ้างอิงตั้งนานแล้ว เขียนอะไรไปก็โดนหมด เลยฮ่า

ที่จริงผมว่าน้องมาดาระนั้นและคือเป็นไปไม่ได้มากที่สุดที่จะเป็นโทบิอะไรหลายๆอย่าก็ไม่บ่งบอกเลย
ไม่งั้นมาดาระคงมีใบ้มาบางและ อันนี้แท้บไม่มีเลย และ อีกคนคือรุ่นที่1 อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ หาทางคิดให้
เป็นโทบิไม่มีเลย ไม่งั้นเจตจำนนแห่งไฟนี้คงไม่ต้องมีก็ได้มั้งถ้ารุ่น1 เป็นโทบิ
คนที่จะเป็นโทบิต้อง เป็นอุจิวะรุ่นประมารช่วงรุ่นที่สี่ลงมาแน่นอน
1 โอบิโตะ ผมให้ 95%
2 อุจิวะ ชิชุย 4%
3 พ่อของอิทาจิ หลือ เกะนั้นและ 1%
ผมว่าโทบิน้าจะมีนิสัยแบบอิทาจิก็ได้ ใครจะไปรู้ ถ้าเป็นพ่อเกะก็คนละเรี่องเลยทำเพื่อแก้แค้น(เหตุผลผมเคยเขียนไปแล้วถ้าใครเคยอ่านน๊ะ)

มุมมองส่วนตัวล้วนๆ
 *great* *great* *great* *number1* *glad* *disappoint* *shock*

momothedog:


--- อ้างจาก: นิชหนิง วงอีหยังกะบ่อรู้ ที่ อ. 13 มี.ค. 2012 เวลา 20:07:20 ---ผมจะให้ทุกคนกันคิดง่ายๆอย่างนี้ครับ
แต่ละครั้งที่ โทบิ บาตเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นด้านขวาใช่ไม่ครับ (ด้านขวาตลอดเลยแหละ)
โทบิโตะ โดนหินทับข้างขวา ใช่ไม่ ด้านขวาน้าจะถูกสร้างขื้นมาใหม่ บาตเจ็บสามาตตัดออกแล้วสร้างใหม่ได้ครับ
เพราะเป็นข้างที่ขาดหายไปตามในเรี่อง ใช่ไม่ ไม่ว่าตอนโดนเทวีสุริยาของอิทาจิที่ทำไว้ช่วยเกะ สู้กลับโคนันจนแขนขาด สู้กลับรุ่นสี่จนแขนขาด แล้วตอนจับลูกน้องดันโชอีก
ทั้งหมดที่ทิ้งไปแล้วสร้างใหม่คือด้านขวาทั้งนั้น อันนี้ว่าจะเอามาอ้างอิงตั้งนานแล้ว เขียนอะไรไปก็โดนหมด เลยฮ่า

ที่จริงผมว่าน้องมาดาระนั้นและคือเป็นไปไม่ได้มากที่สุดที่จะเป็นโทบิอะไรหลายๆอย่าก็ไม่บ่งบอกเลย
ไม่งั้นมาดาระคงมีใบ้มาบางและ อันนี้แท้บไม่มีเลย และ อีกคนคือรุ่นที่1 อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ หาทางคิดให้
เป็นโทบิไม่มีเลย ไม่งั้นเจตจำนนแห่งไฟนี้คงไม่ต้องมีก็ได้มั้งถ้ารุ่น1 เป็นโทบิ
คนที่จะเป็นโทบิต้อง เป็นอุจิวะรุ่นประมารช่วงรุ่นที่สี่ลงมาแน่นอน
1 โอบิโตะ ผมให้ 95%
2 อุจิวะ ชิชุย 4%
3 พ่อของอิทาจิ หลือ เกะนั้นและ 1%
ผมว่าโทบิน้าจะมีนิสัยแบบอิทาจิก็ได้ ใครจะไปรู้ ถ้าเป็นพ่อเกะก็คนละเรี่องเลยทำเพื่อแก้แค้น(เหตุผลผมเคยเขียนไปแล้วถ้าใครเคยอ่านน๊ะ)

มุมมองส่วนตัวล้วนๆ
 *great* *great* *great* *number1* *glad* *disappoint* *shock*

--- End quote ---

โทบิ แน่นอนไม่ใช่ ตระกูลอุจิวะ ...

nakin:


--- อ้างจาก: นิชหนิง วงอีหยังกะบ่อรู้ ที่ อ. 13 มี.ค. 2012 เวลา 20:07:20 ---ผมจะให้ทุกคนกันคิดง่ายๆอย่างนี้ครับ
แต่ละครั้งที่ โทบิ บาตเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นด้านขวาใช่ไม่ครับ (ด้านขวาตลอดเลยแหละ)
โทบิโตะ โดนหินทับข้างขวา ใช่ไม่ ด้านขวาน้าจะถูกสร้างขื้นมาใหม่ บาตเจ็บสามาตตัดออกแล้วสร้างใหม่ได้ครับ
เพราะเป็นข้างที่ขาดหายไปตามในเรี่อง ใช่ไม่ ไม่ว่าตอนโดนเทวีสุริยาของอิทาจิที่ทำไว้ช่วยเกะ สู้กลับโคนันจนแขนขาด สู้กลับรุ่นสี่จนแขนขาด แล้วตอนจับลูกน้องดันโชอีก
ทั้งหมดที่ทิ้งไปแล้วสร้างใหม่คือด้านขวาทั้งนั้น อันนี้ว่าจะเอามาอ้างอิงตั้งนานแล้ว เขียนอะไรไปก็โดนหมด เลยฮ่า

ที่จริงผมว่าน้องมาดาระนั้นและคือเป็นไปไม่ได้มากที่สุดที่จะเป็นโทบิอะไรหลายๆอย่าก็ไม่บ่งบอกเลย
ไม่งั้นมาดาระคงมีใบ้มาบางและ อันนี้แท้บไม่มีเลย และ อีกคนคือรุ่นที่1 อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ หาทางคิดให้
เป็นโทบิไม่มีเลย ไม่งั้นเจตจำนนแห่งไฟนี้คงไม่ต้องมีก็ได้มั้งถ้ารุ่น1 เป็นโทบิ
คนที่จะเป็นโทบิต้อง เป็นอุจิวะรุ่นประมารช่วงรุ่นที่สี่ลงมาแน่นอน
1 โอบิโตะ ผมให้ 95%
2 อุจิวะ ชิชุย 4%
3 พ่อของอิทาจิ หลือ เกะนั้นและ 1%
ผมว่าโทบิน้าจะมีนิสัยแบบอิทาจิก็ได้ ใครจะไปรู้ ถ้าเป็นพ่อเกะก็คนละเรี่องเลยทำเพื่อแก้แค้น(เหตุผลผมเคยเขียนไปแล้วถ้าใครเคยอ่านน๊ะ)

มุมมองส่วนตัวล้วนๆ
 *great* *great* *great* *number1* *glad* *disappoint* *shock*

--- End quote ---
ไม่ใช่ด้านขวาตลอดนิ ด้านซ้ายก็ขาดตอนสู้รุ่น 4 โดนกระสุนวงจักร

Susanoo:

เออยังไงมันก็ไม่ไช่อุจิวะ ยุไห้แต่อุจิวะแตกคอกัน

ถ้ามันอุจิวะจริงมันก็ไช้ ซาซูโน่ได้แล้ว

นิชหนิง วงอีหยังกะบ่อรู้:

ที่โทบิไม่ใช้ อางจันร์ทรา เทวีสุริยา ชาชูโนะ อาจกลัว เนตข้างขวามันบอดหรือเปล่า เพราะมันไม่น้ามีเนตนิรันดร
หรืออาจเป็นเพราะเหตุผลอื่นเชน ต้องมีตาตัวเองสองข้าง เพราะการใช้ ชาชุโนะได้ ต้องใช้เทวีสุยากับอางจันร์ทราได้ถึงเปิดพลังใหม่อย่างชาชุโนะได้
เพราะค้ายๆเคยเห็นอิทาจิอธิบายอยู่ว่า การใช้เทวีสุริยาต้องเข้าใจถึงความเจ็บปวดจนน้ำตาออกมาเป็นสายเลีอด แล้วมองตรงจุดที่คิดว่าแค้นก็จะเกิดไฟ
ที่ไม่มีวันดับอย่างเทวีสุริยา ส่วนอางจันร์ทาต้องใช้ตาทั้งสองข้างสร้างภาพลวงตาขึ้นมานั้นเป็นวิชาลวงตาขั้นสูงสุดของเนตวงแหวน(ไม่รวมความสามาต
พิเศษของดวงตาชิชุย) และเมื่อนำสองอย่างมาใช้พร้อมกันก็จะเกิดพลังใหม่อย่างชาชุโนะ

ผมคิดว่าตาข้างหนืงอยู่กับคาคาชิ เลยไม่สามาตใช้วิชาอย่างนี้ได้ (เทวีสุริยาน้าจะใช้ได้ไม่งั้นคงคับไฟที่โดนตอนเจอเทวีสุริยาที่อิทาจิทำไว้)
แล้วอย่าถามนะว่าทำไมไม่ไปเอาตาจากคาคาชิ ผมมันคงคิดและแค่วิชาข้ามมิติก็เทพพออยู่แล้ว รวมกับวิชาที่ทำตัวเองเป็นสสารก็ผ่านการโจมตีได้แล้ว
หรือไม่ก็ถ้าเอามาใช้เดียวตาจะบอดเพราะไม่มีเนตนิรันดร ที่เขียนมานิก็คิดว่าคือ โอบิโตะทั้งนั้นและ ha ha ha ........

ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ล้วนๆเด้อ ขัดแย้งได้แต่อย่าใส่อาลม หรือ มีคำที่ก็ให้เกิดการกะแนะกะเนกัน
เดียวมันจะบานปราย

มุมส่วนตัวล้วนๆครับ
 *love* *love* *love* *love* *love*

หน้า: << < (10/16) > >>

Go to full version