Manga Zone > Hunter X Hunter TH ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ แปลไทย

ทำไมพ่อกอร์นโดนเลโอลีโอต่อยง่ายจัง

หน้า: << < (4/4)

panndora:


--- อ้างจาก: Sabi ที่ ศ. 06 ม.ค. 2012 เวลา 04:48:08 ---คิดว่าต้องมีคนแต่งพันธ์กรรมมกับมนุษย์ อาวุธชีวภาพฝีมือมนุษย์ก้ตายด้วยอาวุธชีวภาพฝีมือมนุษย์  มีการพูดถึงรองประธาน *attack*  โยงมาถึงการตายของเนเทโล่ แล้วส่งมาถึงการเลือกตั้งในภาคนี้
ผมก้สงสัยพวกนี้แหละเป็นคนสร้างมดมารึเปล่า

--- End quote ---
*number1* ใช่แล้วคะมีช่วงที่โมราอุบ่นกับโนว์เรื่องรองประธานจะฮุบตำแหน่งอยู่ตั้งแต่ภาคมดแล้ว ^^

หน้า: << < (4/4)

Go to full version