Entertainment Zone > Teen Zone

ยกเลิก KTB netbank ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 มาใช้ Krungthai NEXT แทน

หน้า: (1/1)

promotion:
ยกเลิก KTB netbank ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66

มาใช้  Krungthai NEXT แทน


ธนาคารกรุงไทยจะยกเลิกบริการ

อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง KTB netbank

ในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เพราะมีจำนวนคนใช้บริการน้อยลง

ส่วนใครที่ยังใช้บริการอยู่

พี่โปรแนะนำให้มาใช้ Krungthai NEXT แทนนะฮะ


การยกเลิกบริการ KTB netbank

เราไม่ต้องยกเลิกเองเพราะจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ


ซึ่งเราจะไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ผ่าน

https://ktbnetbank.comได้

- การเรียกดูรายละเอียด และการจัดการบัญชี

- การโอนเงิน (Transfer)

- การชำระเงิน (Bill Payment)

- บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union

- การสมัครใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทาง KTB netbank

- บริการจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล


ที่มา : คลิก


#ปันโปร

#โปรโมชั่น     #promotion     #โปรออนไลน์
หน้า: (1/1)

Go to full version