หน้าแรก Sritown.com

คู่มือผู้ใช้ SMF

ขอต้อนรับสู่ Sritown Community, สนับสนุนโดย Simple Machines Forum (SMF)!

Sritown Community เปิดให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร วิเคราะห์ หัวข้อกระทู้ต่างๆ ด้วยความมีมารยาทให้เกียรติซึ่งกันและกัน ข้างล่างนี้คือ Feature บางส่วนที่สมาชิกสามารถใช้ได้

  • การลงทะเบียน - หลายๆ Forum หรือ บางห้อง ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถเข้าได้แบบเต็มรูปแบบ
  • Log In - เมื่อลงทะเบียนเสร์จเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะสมารถ Login เข้า Account ได้
  • Profile - แต่ละคนจะสามารถมี Profile เป็นของตนเอง
  • ระบบค้นหา - ช่วนในการหาหัวข้อ กระทู้ และการโพสต์ต่างๆ
  • การโพสต์ - คุณสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการโพสต์
  • Bulletin Board Code (BBC) - โพสต์ของคุณอาจจะถูกปรับเปลี่ยนด้วย BBC Code
  • Personal Messages (PM) - สมาชิกสารถส่งข้อความ หรือ PM ถึงกันได้
  • รายชื่อสมาชิก - แสดงรายชื่อของสมาชิกทั้งหมดใน Forum
  • ปฏิทิน - สมาชิกสามารถดู Event วันหยุด หรือวันเกิดได้
  • Features - นี่คือรายการ Feature ที่ได้รีบความนิยมมากที่สุด

สำหรับการใช้งานนอกเหนือจากนี้ สามารถดูได้ที่ Simple Machines Documentation Wiki