อ่าน Shokugeki no Soma TH ยอดนักปรุงโซมะ แปลไทย @sritown.com http://www.sritown.com/manga/shokugeki_no_soma/ Shokugeki no Soma TH ยอดนักปรุงโซมะ แปลไทย http://www.sritown.com/manga/images/icons/soma.png Shokugeki no Soma TH ยอดนักปรุงโซมะ แปลไทย http://www.sritown.com/manga/shokugeki_no_soma/ Shokugeki no Soma 227 - The Outcome of the Second Bout http://www.sritown.com/อ่าน/shokugeki-no-soma-227
Shokugeki no Soma 227 - The Outcome of the Second Bout]]>
2017-08-18 09:10:20 Sritown.com SriTown
Shokugeki no Soma 226 - ช่วงเวลาที่มารวมกัน http://www.sritown.com/อ่าน/shokugeki-no-soma-226
Shokugeki no Soma 226 - ช่วงเวลาที่มารวมกัน]]>
2017-08-15 09:03:20 Sritown.com SriTown
Shokugeki no Soma 225 - ยึดมั่นบูชิโด http://www.sritown.com/อ่าน/shokugeki-no-soma-225
Shokugeki no Soma 225 - ยึดมั่นบูชิโด]]>
2017-08-01 23:28:38 Sritown.com SriTown
Shokugeki no Soma 224 - สโตปไลท์ส่องประกาย http://www.sritown.com/อ่าน/shokugeki-no-soma-224
Shokugeki no Soma 224 - สโตปไลท์ส่องประกาย]]>
2017-08-01 23:26:32 Sritown.com SriTown
Shokugeki no Soma 223 - เหนือขอบเขต http://www.sritown.com/อ่าน/shokugeki-no-soma-223
Shokugeki no Soma 223 - เหนือขอบเขต]]>
2017-07-22 10:20:55 Sritown.com SriTown