Manga Zone > Bleach TH บลีช เทพมรณะ แปลไทย

หรือว่าบอสในภาคนี้ คือ อิชิดะ

หน้า: << < (2/4) > >>

iTheStore:

หรือว่า อิชิดะจะเกี่ยวข้องกับฝ่าบาทคนนั้น เป็นลูกหลาน อะไรประมาณนี้

mint1458:


--- อ้างจาก: iTheStore ที่ จ. 30 เม.ย. 2012 เวลา 08:52:49 ---หรือว่า อิชิดะจะเกี่ยวข้องกับฝ่าบาทคนนั้น เป็นลูกหลาน อะไรประมาณนี้

--- End quote ---
อิชิดะมันก็เป็นควินซี่นี่นา *hoho*

นิชหนิง วงอีหยังกะบ่อรู้:

เท่าที่ดูมาแต่ต้นเรี่อง ครินชี่ เหลื่อแค่ อิชิดะ กับ พ่อของอิชิดะ หลังจากปู่ตายลงไป

ผมว่าคอบครัวของอิชิดะไม่น้าจะรุ้เห็นด้วยมั้ง แถมพ่อของอิชิดะก็ดูเหมีอนจะสนิดกันกับอิชินอีก

ผมว่าอาจจะเป็นผลจากการต่อสู้ที่ผ่านมามากกว่าทำให้ พวกครินชี่ รู้จัก อิจิโกะ กับ อิชิดะ แล้วอิชิดะก็เป็นครินชี่คนที่สองต่อจากพ่อที่มีอยุ่ ก่อนการปรากดตัว

พวกตัวร้าย ครินชี่ตอนนี้ อ่ะน่ะ เดาเอาจากโคงเรี่องที่ผ่านมาครับ

asdf1579:

อิชิดะไม่น่าหลอกอิจิโกะนะครับ อิชิดะมันน่าจะเก่งขึ้นตอนอิจิโกะเสียพลัง 3 ปีหรือไม่ก็พลังยังไม่ตื่นอะไรประมาณนั้นแต่ผมคิดว่าอิชิดะยังไงก็ฝ่ายอิจิโกะครับ

mint1458:


--- อ้างจาก: นิชหนิง วงอีหยังกะบ่อรู้ ที่ จ. 30 เม.ย. 2012 เวลา 17:17:05 ---เท่าที่ดูมาแต่ต้นเรี่อง ครินชี่ เหลื่อแค่ อิชิดะ กับ พ่อของอิชิดะ หลังจากปู่ตายลงไป

ผมว่าคอบครัวของอิชิดะไม่น้าจะรุ้เห็นด้วยมั้ง แถมพ่อของอิชิดะก็ดูเหมีอนจะสนิดกันกับอิชินอีก

ผมว่าอาจจะเป็นผลจากการต่อสู้ที่ผ่านมามากกว่าทำให้ พวกครินชี่ รู้จัก อิจิโกะ กับ อิชิดะ แล้วอิชิดะก็เป็นครินชี่คนที่สองต่อจากพ่อที่มีอยุ่ ก่อนการปรากดตัว

พวกตัวร้าย ครินชี่ตอนนี้ อ่ะน่ะ เดาเอาจากโคงเรี่องที่ผ่านมาครับ

--- End quote ---
เราว่าเป็นควินซี่คนละตระกูล *hoho*

หน้า: << < (2/4) > >>

Go to full version